Urheberrecht – das Wirtschaftsrecht der Kreativen

  • Bildnisrecht-Urheberrecht-Plagiat-Nutzungsrecht-Agenturrecht- Recht der Agenturen